" Gebruik mijn gerief "
Een online (uit)leen platform voor doe het zelvers

Privacy

Cookies

Deze website maakt enkel gebruik van functionele cookies.

Persoons gegevens

Om gebruik te maken van dit platform dient u zich in te schrijven.
Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
uw gegevens worden enkel gebruikt om het platform te laten functioneren. (Wie bied wat aan, ...)
Uw gegevens zijn op geen enkel moment zichtbaar voor andere gebruikers. Pas wanneer u per email antwoord op een vraag die via het platform verstuurd wordt, geeft u uw email adres vrij.
U kan op elk moment de door ons opgeslagen gegevens opvragen en/of verwijderen.

Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Enkel wanneer u antwoord op een email van een vragende partij geeft u uw email adres vrij.
U bepaald zelf of/en wanneer u uw telefoonnr. en/of adres doorgeeft aan de vragende parij.

Verantwoordelijke

Viaene Jan - info@gebruikmijngerief.be

Voorwaarden

Algemeen

Ieder persoon die gebruik maakt van dit platform is het eens met de privacy regels.

GebruikMijnGerief.be is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en discuties ontstaan door het lenen/uitlenen van materiaal via dit platform, noch voor de inhoud van de advertenties. We rekenen op fairplay van de gebruikers en houden een oogje in het zeil.

GebruikMijnGerief.be is geen vzw of andere organisatie, het is een particulier project.

GebruikMijnGerief.be wil zo transparant mogelijk zijn, daarom kan u al de inkomsten en uitgaven bekijken.

Uitlener

Door hier items te plaatsen die men mag lenen bent u bereid zich aan de regels te houden.

Wanneer een item uitgeleend is, gelieve dat dan als uitgeleend te markeren. Indien u een item niet meer wenst uit te lenen, gelieve het dan te deleten!

Gebruik steeds het 'onderlinge-uitleen-document' , in tweevoud om problemen te voorkomen.

Een foto van het materiaal in de staat waarin het uitgeleend wordt is een pluspunt bij discuties.

Ook een copie van de identiteiskaart van de lener is een pluspunt.

U ontvangt cash de afgesproken waarborg en geeft die ook terug als het materiaal in goede staat en binnen de afgesproken termijn terug krijgt (gebruik daarvooor het formulier bewijs terugbetaling waarborg om discutie achteraf te voorkomen).

Lener

Door hier iets te lenen van een aanbieder bent u bereid zich aan de regels te houden.

U dient een lidgeld van €10/jaar te betalen om van onze diensten gebruik te kunnen maken.

Om zeker te zijn dat u zich niet voor niets inschrijft, kijk dan eerst eens naar het aanbod.

Als lener dient u zich als een goede huisvader te ontfermen over het item dat u geleend heeft!

Gebruik steeds het 'onderlinge-uitleen-document' , in tweevoud om problemen te voorkomen.

Vraag de uitlener om een foto van de staat waarin het material zich bevind bij overdracht.

De uitlener heeft heeft het recht af te zien van het uitlenen indien u geen copie van uw indentiteitskaart wenst te geven.

U dient de waarborg cash te betalen bij het ophalen van het materiaal. U krijgt de waarborg terug als u binnen de afgesproken termijn en in goede staat terugbrengt.

Verzekering

Er kan al eens iets fout gaan. Vandaar de waarborg.

De inkomsten van dit platform (account van de leners) gaat voor de helft naar de werkingskosten van dit platform, en voor de helft naar 'verzekering' in geval dat nodig blijkt.

Pas als we 10 betalende leden hebben kan er een verzekering uitbetaald worden!

Indien de uitlener en de lener er niet uitkomen of de waarborg al dan niet terugbetaald dient te worden, en alle voorwaarden van dit platform zijn voldaan, kan u zich richten tot de verantwoordelijke van dit platform voor een eventuele tussenkomst. (max €50/item). Daarvoor moet u zich wel aan alle voorwaarden gehouden hebben en dat kunnen bewijzen.